Par mums

Pediatru privātpraksi “Rabarbers” izveidojušas divas jaunas, uzņēmīgas pediatres, kurām ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu medicīnisko aprūpi un sniegt to bērniem patīkamā vidē. Rabarbers radīts ne tikai ar mērķi sniegt medicīnisku palīdzību, bet arī izglītot vecākus par bērnu veselību, augšanu un attīstību.
Veicinot pediatru pieejamību, tiek nodrošināts arī attalināts atbalsts vecākiem online konsultāciju veidā, lai palīdzētu ar padomu brīžos, kad ārsta apmeklējums nav iespējams.

Mūs atbalsta Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Projekta numurs 9.1.1.3/15/I/001

Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus  sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

team_image
Pediatre

Katrīna Selecka

"Bērni ir pacienti, kuri ātri liek manīt, kad viņu pašsajūta uzlabojas. Un redzēt veselu bērnu ir vislielākais gandarījums". Beigusi Rīgas Stradiņa univerisitāti, ieguvusi ārsta grādu un pediatra sertifikātu. Starptautiska pieredze gūta apmaiņas programmās Islandē un Slovēnijā, kā arī konferencēs Oslo, Braitonā, Romā u.c. Klīniskā pieredze gūta strādājot Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Kuldīgas slimnīcā un medicīnas centrā ARS. Latvijas Pediatru asociācijas biedre un sertificēta zīdīšanas konsultante.

team_image
Pediatre

Linda Libeka

"Jau kopš brīža, kad uzsāku medicīnas studijas, zināju, ka mans darbs būs saistīts ar bērniem. Vesela bērna smaids sniedz lielāko gandarījumu un motivē turpināt strādāt un sniegt palīdzību!" Beigusi Rīgas Stradiņa universitāti, kur iegūts ārsta grāds, pediatra sertifikāts. Papildus pieredze ERASMUS apmaiņas programmā Islandē. Starptautiska pieredze konferencēs Braitonā, Romā. Klīniskā pieredze gūta strādājot Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un medicīnas centrā ARS. Latvijas Pediatru asociācijas biedre un sertificēta zīdīšanas konsultante.